- Privacy AVG

Privacy AVG

Pedicurepraktijk AN3NA -  AVG 

Betekenis:  AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Algemene informatie AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

Pedicurepraktijk AN3NA en AVG

Pedicurepraktijk AN3NA  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen.

• Mijn website maakt GEEN gebruik van zogenaamde "Cookies". Er wordt dus NIETS over uw bezoek aan de website opgeslagen. 

• Op geen enkele wijze en onder geen enkele voorwaarde worden cliënt gegevens aan derden getoond of voor welk doel dan ook gedeeld met derden.

• Om zo goed mogelijk mijn werk te kunnen doen noteer ik onderstaande gegevens in het softwareprogramma Podofile.  

·         naam

·         adres

·         telefoonnummer

·         email adres

·         gegevens omtrent het probleem en de behandeling.

Uw gegevens worden door mij bewaard in een beveiligde omgeving. U heeft altijd de mogelijkheid om het dossier in te zien of een kopie van uw dossier op te vragen. Dit kan bv. tijdens uw bezoek. Uw dossier opvragen per email is om privacy redenen NIET mogelijk. Ook heeft u recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

Wat doet pedicurepraktijk AN3NA met de verzamelde persoonsgegevens? 

De gegevens met betrekking tot de behandeling van een persoon worden uitsluitend gebruikt als historie: hoe erg was het probleem op het moment dat u als cliënt bij mij binnen kwam en hoe is de status van het probleem tijdens een vervolg behandeling.

Pedicurepraktijk AN3NA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Toestemmingsformulier privacy beleid persoonsgegevens.

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming ben ik verplicht om aan u toestemming te vragen om uw gegevens te gebruiken en te bewaren. 

Indien u wilt dat wij uw gegevens uit onze administratie verwijderen, stuurt u dan een mail naar onderstaand email adres of geen dit aan tijdens uw bezoek. Per ommegaande worden uw gegevens dan verwijderd. 

Contactgegevens:

Pedicurepraktijk AN3NA

C. Hilbrinkstraat 3

7622 EX BORNE

Telefoonnummer: 06 364 89 464
E-mail: pedicure.an3na@gmail.com

 

Wilt u meer weten over de AVG kijk dan op de site van de overheid.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving